Kaydka Shuuruucda

Ururinta Shuruucdu waxay ka koobantahay 24 sano ee Faafinta Rasmiga ah (1950-1973) oo ku qoran af Talyaani, wadartooduna tahay 1359 faafin, iyo 17 sano oo Faafinta Rasmiga ah (1973-1989) oo ku qoran af Soomaali, oo wadartooduna tahay 700 faafin. Dhammaan xeerarkii iyo qaar badan oo ka mid ah sharciyadii lagu daabacay af Talyaaniga waxaa loo turjumay af Soomaali, dhammaantooda waxaa lagu biiriyay Kaydka.

Iyadoo la tixgelinayo dabeecadda qaybtan, qoraallada raadraaca ee qaybtan (Kaydka) ayaa loo habeeyay 2 heer:

Heerka I         Qoraallada Baafinta Rasmiga ah

Heerka II        Qoraalka sharci kasta oo gaar ah oo ku jira Faafinta Rasmiga ah

Faallo kooban ayaa laga heli karaa hordhaca Kaydka Sharciyada.

Qoraal kastaa waxaa ku xiran feylka PDF-ka ee la xiriira faafinta, dukumentooyinkana waa la akhrisan karaa ama la soo dejisan karaa.